This website uses cookies to improve your experience on our website.

Vizija - Misija - Vrijednosti

Naša vizija

Food IT-Solutions označava bezbrižnu automatizaciju, kao i sljedivost i upravljanje podacima do najsitnijih detalja. Ti su detalji važni, jer današnji potrošač želi znati što jede; ne samo broj kalorija ili vrstu alergena, već i podrijetlo sirovine i postupak koji je prethodio prije nego što je hrana završila na njihovom tanjuru. Proizvođač naravno želi proizvesti na isplativ, kvalitativan i siguran način.

Naša misija

Naša je misija je jednostavno IC-Trace! Želimo i dalje razvijati vlastiti inovativni softver i na taj način pojednostaviti svakodnevne aktivnosti naših klijenata u prehrambenoj industriji. Naš cilj: rasterećenje naših klijenata.

Besprijekornim i fleksibilnim integriranjem našeg pametnog i prilagođenog softvera u proizvodne procese naših klijenata, želimo u potpunosti podržati njihove jedinstvene poslovne procese.

Pri tome nastojimo otkriti i učiniti vidljivom cjelokupnu povijest namirnica.

Vrijednosti

Sve započinje s ljudima/Struktura - Kultura - Ambicija - Inovacije


Ljudi su pokretač razvoja naše organizacije i softvera. Naša horizontalna organizacijska struktura pruža našim zaposlenicima priliku da daju aktivni doprinos ambicioznoj kulturi okruglog stola i zajedničkom cilju. Zadatak rada naših zaposlenika i klijenata izaziva nas da budemo pametni i inovativni te nastavimo graditi naš IC-Trace.

Softver vidimo drugačije/Slušajte - Učite - Poboljšajte – Osigurajte

Snažno vjerujemo u jedinstvenu priču naših klijenata. To činimo pretvarajući prepreke u kreativnost (učenje, poboljšavanje i čuvanje) i slušajući različita iskustva. Na taj način se otvara neizmjerna perspektiva.

Ako prihvatimo, radimo/fleksibilno - usmjereno na uslugu - s integritetom - transparentno

Poduzetni smo i fleksibilni. Ulažemo dodatne napore za naše kupce i njihove potrebe. U svakom trenutku se moramo moći pogledati u oči. Ne samo da pružamo izvrsnu uslugu i rješenja, već se odlučujemo i za transparentno i pošteno postupanje s ljudima i softverom. Proizvodnja uvijek ostavlja trag, stoga osiguravamo da možemo pratiti svaki korak procesa.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2022 Food IT-Solutions.