Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

FAQ

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, aangezien voor een project altijd eerst de omvang, de complexiteit en de invloed van externe factoren moeten worden bepaald. Onze ervaring leert dat IC-trace betaalbaar is, zowel voor kleine als voor grote bedrijven.

Gebruiks- en onderhoudskosten blijven beperkt, omdat er geen licentiekosten zijn voor o.a. server software en database-systeem. Verder zorgt een doorgedreven opsplitsing van mogelijkheden in modules ervoor dat u als klant enkel bijdraagt voor het effectief gebruikte gedeelte.

Hoe u wil betalen laten we over aan u. U kan kiezen voor volledige betaling na installatie, voor een maandelijks bedrag met leasecontract of voor een mix van één gedeeltelijke betaling en vervolgens maandelijkse betalingen.

Vraag uw lokale contactpersoon naar de verschillende offertes.

U heeft één aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor het project, bijvoorbeeld hardware en IC-trace software. Achter de schermen is er altijd volledige ondersteuning door het IC-trace ontwikkelingsteam.

Na de eerste en voorlopige oplevering wordt een persoonlijke opleiding voorzien aan de SPOC’s (Single Point of Contact). We gaan door de volledige werking, volgens de requirements, en verduidelijken de te volgen procedures. U ontvangt tevens een “quick start guide” als ondersteuning. De opleiding kan on-site of bij ons.

Achter de schermen zullen we, in samenspraak met u als klant, beslissen in welke fasen een project zal worden opgedeeld, hoe de implementatie en de opleiding zullen worden gepland.

Wij willen onze klanten op elk moment van dienst kunnen zijn, zowel tijdens de implementatie als lang daarna. Heeft u specifieke vragen, gebruikersproblemen of wenst u een rapportwijziging? Onze service desk staat voor u klaar. U kan mailen of een ticket loggen via uw persoonlijk portaal.

We streven altijd naar een snelle opvolging, maar om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwerken we incidenten en requests volgens dringendheid en impact.

Binnen ons portaal kunt u tevens beschikken over nuttige informatie via onze automatische knowledge base en een gebruikershandleiding.

Eens het systeem operationeel is, wordt eerstelijns ondersteuning gegeven door onze vertegenwoordiger in uw eigen taal. Afhankelijk van het soort ondersteuning dat u nodig heeft, zal onze supportmedewerker contact opnemen of verbinding maken met uw scherm via teamviewer. Zo goed als alle ondersteuning en het merendeel van de systeemupdates, kan via een internetverbinding gegeven worden.

In alle landen waar we actief zijn, hebben we mensen of partners ter beschikking om uw organisatie te ondersteunen.

Uiteraard! Op de contactpagina vindt u alle info om ons te bereiken.

In theorie kan alle apparatuur (weegschalen, scanners, printers, ...), waarop een voorziening is voor computerverbinding, gebruikt worden. Verder is dit afhankelijk van de ouderdom van een apparaat, het type interface, en de mogelijkheid voor ondersteuning en technische documentatie. Soms is het niet meer zinvol om voor een oud apparaat nog een stuurprogramma te ontwikkelen om het apparaat aan te sluiten en te integreren. Tijdens de analysefase zal dit per apparaat onderzocht worden. Soms zal het op korte en lange termijn beter zijn om een apparaat gewoon te vervangen.

Situatie 1 : Meestal zal dit zeer nuttig zijn. Wanneer de bestaande software mogelijkheden heeft die ook door IC-Trace worden ondersteund, dan kan dit erg handig zijn omdat er op deze wijze een veel vlottere en stressloze integratie en implementatie mogelijk wordt. Eens IC-Trace volledig operationeel is, worden de functionaliteiten van de bestaande software niet meer gebruikt.

Situatie 2 : Als uw huidige software een boekhoudpakket is, dan kan IC-trace hier dankbaar gebruik van maken. Onze software bevat geen boekhoudkundige functionaliteiten. Doorgaans heeft moderne software integratiemogelijkheden, en in dit geval is het slechts een kwestie van de documentatie na te gaan om de integratie te voltooien.

Wanneer u interesse hebt in onze IC-trace softwareoplossing nodigen we u uit om het contactformulier invullen.

Wij sturen uw aanvraag door naar de dichtstbijzijnde partner of verantwoordelijke. We zullen u vervolgens contacteren en voorstellen om een intake meeting in uw bedrijf te organiseren. Na dit kennismakingsgesprek zal het traject duidelijk zijn.

IC-trace is niet bedoeld als 'eiland'-oplossing. Investeren in IC-trace moet leiden tot een kosten-efficiënte organisatie. We slagen erin om tot op dit punt te komen via een geïntegreerde oplossing.

Enkele voorbeelden:

 1. Wanneer u twee labelstations hebt die niet verbonden zijn met een centraal systeem, moet u in beide stations aanpassingen doorvoeren voor prijzen, barcodes en andere klant- en artikelgerelateerde specifieke data. Dit leidt tot fouten, ontevreden klanten, frustratie, ...
 2. Wanneer u aan traceerbaarheid moet tegemoet komen, moet u een hoop papierwerk afhandelen, zelfs wanneer u programma's gebruikt om u te helpen en ondersteunen met recepten. Met IC-trace hoeft u enkel de procedures op het scherm te volgen en uw recepten te gebruiken, terwijl traceerbaarheid vanzelf wordt verzorgd.

Als gespecialiseerd voedingsbedrijf weet u dat het belangrijk is om te voorkomen dat de consument wordt blootgesteld aan schadelijke levensmiddelen. Om deze vereiste te ondersteunen is het van belang dat u als bedrijf snel kunt aantonen waar uw producten vandaan komen, hoe, door wie en wanneer ze zijn bewerkt en welke bestemming ze hebben gekregen. Als gevolg van uw normale werkprocedures rolt al deze informatie automatisch uit IC-trace.

Traceerbaarheid vormt de basis van de lokale of EU-wetgeving inzake voedselveiligheid. Als voedingsbedrijf bent u wettelijk verplicht om traceerbaarheid en protocollen te kunnen voorleggen wanneer deze worden opgevraagd.

We merken dat barcodes in vele gevallen fout worden gebruikt. Een frequente fout is dat code-128 wordt verward met GS1-128 (het vroegere EAN-128). Hierdoor kan de inhoud van barcodes door derden niet automatisch herkend worden met veel tijdverlies tot gevolg (bijvoorbeeld bij de registratie van de ontvangst van producten).

In IC-trace is het gebruik van GS1 barcodes met Application Identifiers geregeld volgens de definities van GS1. We gebruiken veelal 2D barcodes met AI voor intern gebruik. Voor barcodes, bestemd voor klanten, zijn binnen IC-trace alle mogelijkheden voorzien.

 • GTIN codes kunnen automatisch worden berekend in het IC-trace programma;
 • Barcodes kunnen bijvoorbeeld ingesteld worden per artikel of per klant voor een artikel zonder dat er extra artikel referenties moeten aangemaakt worden;
 • ...

Eens ingesteld dan gebeurt verder alles automatisch waardoor menselijke fouten worden uitgesloten.

Een GLN (= Global Location Number) identificeert uniek en eenduidig een eigen adres/een eigen plaats. Dit kan zijn:

 • Een wettelijke entiteit: uw bedrijf, een filiaal of een afdeling binnen uw bedrijf
 • Een functionele entiteit: een specifieke afdeling binnen een wettelijke entiteit
 • Een fysieke entiteit: een specifieke plaats in uw gebouw (bv. uw opslagmagazijn, loskade, …)

Opgelet: hoewel de structuur volledig hetzelfde is, verschilt een GLN wel degelijk van een GTIN (= Global Trade Item Number). Een GTIN is het nummer dat een handelseenheid identificeert. Het identificeren van uw adressen is nodig voor:

 • Een efficiënte goederen- en informatiestroom tussen handelspartners via EDI berichten
 • De elektronische gegevensuitwisseling in GDSN
 • De publicatie vanuit GDSN naar de Coupon Data Pool voor het aanmaken van kortingsbonnen.

GS1 Belgium & Luxembourg heeft de GLN Database ontwikkeld om adresgegevens efficiënt te communiceren en up to date te houden. Dit is een webplatform dat aan bedrijven de mogelijkheid biedt om hun GLN’s centraal te registreren, te onderhouden en/of te raadplegen.

SANITEL is een Belgisch systeem voor geïnformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee). Elk levend dier of het feedlot, krijgt in België een uniek identificatienummer dat in Sanitel wordt geregistreerd. Het identificatienummer laat toe om de bewegingen van het dier van en naar andere locaties tot en met de reis naar het slachthuis te volgen.

Het systeem is aangesloten op een aantal informaticatoepassingen zoals Sanitrace, Beltrace, Cerise, Veeportaal. Die toepassingen maken het mogelijk om in de gecentraliseerde databank talrijke gegevens over de dieren op te slaan en aan andere actoren beschikbaar te stellen. Sanitel is een belangrijk wapen bij de bestrijding van dierziekten en bijgevolg een algemene kwaliteitsbewaking.

Sanitrace is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing
.

Beltrace is het systeem dat de traceerbaarheid van Sanitel uitbreidt tot in de winkel. Op het etiket van voorverpakt vlees vind je niet alleen het Sanitelnummer, maar ook informatie over het land van slachten en versnijding, erkenningsnummer van het slachthuis en de uitsnijderij, de benaming van het stuk vlees, de slachtdatum en de uiterste verbruiksdatum. Dankzij Beltrace kan de consument steeds achterhalen waar het gekochte vlees vandaan komt.

IFS staat voor International Food Standard, ook wel aangeduid als International Featured Standard, waarbij de focus ligt op voedselveiligheid, kwaliteit van het productieproces en haar producten. Binnen IFS wordt gewerkt met een viertal uniforme criteria. Wanneer er aan één van deze criteria niet wordt voldaan, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd. Deze criteria zijn:

Beheersing van kritische beheerspunten;
Betrokkenheid van het management en medewerkers;
Traceerbaarheid van producten, grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
Uitvoering van corrigerende maatregelen.

Het resultaat van de IFS audit is de eindresultaat van de beoordeling, d.w.z. dat er geen mogelijkheid is om aan de geconstateerde tekortkomingen invulling te geven.
https://www.ifs-certification.com

De BRC Global Standard for Food Safety, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne in de voedselnijverheid. De BRC standaard eist als basis een gedocumenteerd en efficiënt HACCP-systeem en stelt bijkomende voorwaarden naar traceerbaarheid, klachtenopvolging, infrastructuur, hygiëne personeel, onderbouwen productieprocessen en algemeen beleid toe.

HACCP, staat voor Hazard Analyses and Critical Control Points, een risico inventarisatie voor voedingsmiddelen. Het is een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven passen dit systeem toe op hun eigen organisatie en situatie. Ze geven zelf aan waar en in welke fase van de productie - en/of distrubutieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zou kunnen ontstaan.

De zeven basisprincipes van een HACCP-systeem zijn:

 • Inventariseer alle potentiële gevaren;
 • Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast – de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt;
 • Geef per CCP de kritieke grenzen aan;
 • Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden;
 • Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid;
 • Pas verificatie toe – een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt;
 • Houd documentatie en registraties bij – leg vast wat je hebt aangepast en hoe;

ISO9001 certificering wordt gebruikt ter beoordeling of een organisatie is staat is te voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

ISO 22000 is een internationale norm die de eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid beschrijft voor alle organisaties in de voedselketen, van de primaire productie tot aan de retail.

QS staat voor Qualität und Sicherheit en is een Duits kwaliteitsborging schema voor verse voeding (vlees, groenten- en fruitproducten). Het schema richt zich op de procesborging en traceerbaarheid in alle relevante fases van productie en marketing van voeding: van productie tot verwerking tot marketing (farm to shop).

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.