Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Aandachtspunten1 1020 380

Aandachtspunten voor de voedingsindustrie

De voedingsindustrie heeft altijd al uitdagingen gekend. Maar wie uitdagingen zegt, zegt ook kansen. Om die kansen te grijpen, kan de voedingssector gelukkig kijken naar de technologie. Specifieke ERP-software voor de voedingsindustrie evolueert bijvoorbeeld continu en leidt naar meer inzicht, meer flexibiliteit en een hogere productiviteit. Enkele aandachtspunten zijn daarbij evenwel belangrijk.

Alles wordt software 

Terwijl de technologie blijft vooruitgaan, komt software steeds centraler te staan binnen bedrijven. Het biedt hen flexibiliteit, inzichten en performance. Softwareoplossingen die specifiek ontwikkeld zijn voor de voedingsindustrie zijn dan ook een must geworden voor elk voedingsbedrijf dat op zoek is naar ondersteuning en efficiëntie.

Onze IC-trace oplossing is zo’n allesomvattend softwarepakket voor de voedingsmiddelenindustrie.

Stijgende kosten

In tijden waarin marges klein zijn, is het zaak om op zoek te gaan naar manieren om de winstgevendheid te optimaliseren. Industriespecifieke ERP-software omvat verschillende functies die besparingen mogelijk maken. Voor de voedingsindustrie zijn dat bijvoorbeeld tools voor vervalbeheer om verspilling te verminderen. Functies voor productieplanning houden dan weer de productiviteit hoog.

Ook automatische kostprijsberekening is een bijzonder nuttige functie van ERP-software met het oog op dynamische prijszetting en het optimaliseren van marges. Dankzij deze oplossing krijg je zicht op de kostprijs van elk ingrediënt in een receptuur, kan je prijzen vergelijken en kan je dure productie-ingrediënten identificeren. Je kan ook de impact van prijswijzigingen of van je variabele kosten (voor elektriciteit, gas en water) op je marge berekenen.

Flexibiliteit

Snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden is meer dan ooit aan de orde voor voedingsbedrijven. De juiste ERP-oplossing voor voeding kan op dit gebied echt het verschil maken, met functies voor productieplanning om vraag en aanbod vooraf op elkaar af te stemmen en de flexibiliteit om meerdere productiescenario’s op te stellen. Die scenario’s vertrekken van je primaire plan, aangevuld met back-ups voor het geval zich onvoorziene omstandigheden of verstoringen in de supply chain voordoen.

De kracht van data

De basis om rapportages op te stellen of zinvolle analyses te kunnen maken, zijn eigen data. Die kunnen bedrijven zowel op een kwantitatieve als een kwalitatieve manier verzamelen. Data vormen de nieuwe grondstof om nauwkeurige inzichten te krijgen in interne optimalisaties of in markt- en klantevoluties.

Om het maximale uit deze gegevens te halen, is ook business intelligence-software nodig die specifiek ontwikkeld is voor de voedingsindustrie en waarmee simulaties gemaakt kunnen worden om beslissingen te onderbouwen.

Duurzaamheid

Software geeft de duurzaamheidsinspanningen van voedingsbedrijven een duw in de rug. Zo helpen ERP’s met effectieve functies voor vervalbeheer en verspilling tegen te gaan. Ze houden data over houdbaarheden bij, kunnen deze herberekenen na eventuele manipulatie of geven waarschuwingen vóór ingrediënten, halffabricaten of eindproducten bederven. 

Veranderende voorkeuren van consumenten

Uit onderzoek blijkt dat veranderingen in de eisen en voorkeuren van de consument de komende vijf jaar de op één na grootste impact zal hebben op de voedingsindustrie, net na hogere bedrijfskosten. Inspelen op de toenemende vraag naar voedingsmiddelen met gezondheidsvoordelen, waaronder deze die geschikt zijn voor specifieke diëten zoals suiker- en glutenvrij, wordt dus zeer belangrijk. Om deze kansen te grijpen, moeten organisaties de ontwikkelingsprocessen van nieuwe producten en opkomende productcategorieën optimaliseren. En ook dat verloopt via specifieke software voor de voedingssector.

Vragen?

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.