Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Antibiotica1 1020 380

Bezwaar tegen antibioticagebruik bij dieren verworpen

Het Europees Parlement heeft het voorstel verworpen waarin de groene fractie had aangedrongen op het volledige verbod van bepaalde antibiotica bij dieren. Het neemt niet weg dat de Europese Commissie actief nadenkt over hoe het antibioticagebruik op Europees niveau gereduceerd en vooral geharmoniseerd kan worden.

Geen strikter verbod op antibiotica

De groenen hadden bezwaar aangetekend tegen het voorstel van de Europese Commissie dat een aantal criteria voor het gebruik van antibiotica bij dieren had vastgelegd. Zij ijverden voor een veel strikter verbod op antimicrobiële middelen bij dieren. Zo’n strikter verbod had ertoe kunnen leiden dat huisdieren zouden sterven omdat ze niet meer behandeld zouden kunnen worden omdat dierenartsen nog maar twintig procent van het bestaande antibioticagamma zouden kunnen gebruiken. Zover komt het dus niet.

Fake news

Een ander verhaal viel te noteren bij de groene fractie. Zij zijn van mening dat het voorstel het slachtoffer is geworden van fake news. Het voorstel draait namelijk niet rond huisdieren, maar rond het massale gebruik van antibiotica in de vleesindustrie. Individueel gebruik was nog toegelaten in het voorstel van de groenen. “Als we het gebruik van antibiotica bij dieren nu niet aan banden leggen, zijn er binnenkort geen antibiotica meer over die werken voor mensen of huisdieren”, luidde de argumentatie bij de groene fractie.

Verantwoord antibioticagebruik

Nu het bezwaar is verworpen, kan het voorstel van de Commissie in werking treden. Dat geeft geen vrijgeleide aan antibioticagebruik bij dieren, integendeel. De doelstelling is om de verkoop van antibiotica voor landbouwdieren tegen 2030 te halveren en er voorzichtig mee om te springen. De reductie en harmonisering van het antibioticagebruik op Europees niveau zal de gezondheid van mens én dier uiteindelijk ten goede komen.

Bron: Het Nieuwsblad

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.