Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Voeding post corona1 1020 380

De Belgische voedingsindustrie post corona

Ook de Belgische voedingsindustrie ontsnapte niet aan de coronacrisis in 2020. Vooral de sluiting van de horeca en de food service en de terugval op de exportmarkten troffen de sector hard.

Voeding is essentieel

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie pleit voor een veilige heropening van de horeca en andere gesloten sectoren en wil bedrijven gericht steunen om gezond uit de crisis te komen.

Als essentiële sector is de voedingsindustrie blijven draaien, met dank aan de vele food heroes, de veerkracht en de inspanningen van de voedingsbedrijven zelf en de gepaste ondersteuning van de overheid.

Cijfers vertellen niet alles

De economische cijfers van de Belgische voedingsindustrie voor 2020 tonen een dubbel beeld. Op jaarbasis daalde de omzet van de sector met 1,7% tot 54,4 miljard.

Naast de omzetdaling, kampen de voedingsbedrijven ten gevolge van de coronacrisis met een hogere productiekost omwille van de massale investering in beschermingsmaatregelen, een hoger absenteïsme, de gestegen kost van grondstoffen en van transport en logistiek. Ook de export schakelde een versnelling lager. Tenslotte zijn er nog de gevolgen van de Brexit.

Enkele lichtpunten

Een eerste lichtpunt is de erkenning van de voedingsindustrie als essentiële sector en de broodnodige steunmaatregelen van de overheid.

De sector kon ook tijdens de crisis de activiteit en tewerkstelling enigszins op peil houden. Dat is belangrijk met het oog op de toekomst, want de investeringen van vandaag zijn de competitiviteit, groei en jobs van de toekomst.

De aanpak om de sector weer gezond te maken

Ondanks alles kampt meer dan een kwart van de bedrijven in de voedingsindustrie vandaag met grote financiële moeilijkheden. Fevia pleit dan ook voor een adequate aanpak om de sector morgen gezond te houden:

  • De test- en vaccinatiestrategie verder uitrollen en zo mogelijk versnellen is nu de grootste prioriteit.
  • Fevia pleit tegelijk voor een spoedige en veilige heropening van de horeca en de eventsector en om daarbij ook een concreet stappenplan met ondersteunende maatregelen te voorzien, ook voor de getroffen toeleveranciers.
  • Fevia roept ook op om de competitiviteit van Belgische voedingsbedrijven structureel te versterken door de loonkosten- en energiekostenhandicap verder weg te werken. Zo wil de sector ook eindelijk een halt toeroepen aan de grensaankopen, die na het heropenen van de grenzen quasi onmiddellijk opnieuw naar hun oude, hoge niveau stegen. Nieuwe taksen of heffingen die de producten duurder maken, zijn voor Fevia absoluut te mijden.
  • Investeren in digitale transformatie is ook een remedie om de sector naar de toekomst toe gezond te houden. Daarin ziet Fevia heel wat toekomst en wil het vele kmo’s begeleiden.
  • Tenslotte zet Fevia ook volop in op circulair ondernemen en vraagt de overheid te zorgen voor een goed innovatie- en investeringsklimaat dat bedrijven stimuleert.

Bron: landbouwleven.be en Fevia

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.