Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Traceerbaarheid1 1020 380

De impact van software en traceerbaarheid op voedselveiligheid

Voedselveiligheid is cruciaal voor de volksgezondheid. Om die voedselveiligheid te garanderen, is een sluitend systeem voor ‘traceerbaarheid’ voor voedingsbedrijven een absolute must. Alle info over de verwerkte producten manueel bijhouden is echter zowel tijdrovend als foutgevoelig. Investeren in software die traceerbaarheid automatiseert, is daarom een betere optie.

Software om voedselveiligheid te waarborgen

De consument vertrouwt erop dat het voedsel dat hij koopt veilig is om te eten. Een uitbraak van een voedselgerelateerde ziekte kan dan ook ernstige gevolgen hebben voor de consument, maar zeker ook voor de reputatie van de voedselproducent. Om dit te voorkomen, hebben veel voedingsbedrijven de voorbije jaren geïnvesteerd in traceerbaarheidstechnologieën en software. Die spelen namelijk een onmiskenbare rol in het waarborgen van voedselveiligheid.

Wat is traceerbaarheid?

Traceerbaarheid is de mogelijkheid om producten in alle fases te traceren en te volgen: van de productie over de verwerking tot de distributie. Dat is interessant voor de voedingsproducent, maar ook voor de eindgebruiker. De identificatie en registratie van de inkomende, verwerkte en uitgaande producten biedt hem namelijk transparantie over de oorsprong. En die transparantie is prioritair met het oog op de kwaliteit en de veiligheid binnen de voedingsindustrie.

Hoe werkt traceerbaarheid in de voedingsindustrie?

In de voedingsindustrie begint traceerbaarheid bij de binnenkomst van producten in het voedingsmiddelenbedrijf: de traceerbaarheid “in”. Deze producten moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden zodat ze steeds terug te leiden zijn naar de leverancier.

De traceerbaarheid moet daarna ook binnen het voedingsbedrijf behouden worden: door in de productiefase te registreren welke binnenkomende producten in welke uitgaande eindproducten zijn verwerkt.

Tot slot worden ook de eindproducten bij hun vertrek naar hun nieuwe bestemming geregistreerd: de traceerbaarheid “out”.

Al deze registraties hebben hetzelfde doel: ervoor zorgen dat voedingsmiddelen indien nodig op een snelle en efficiënte manier teruggeroepen of geblokkeerd kunnen worden.

De bijdrage van software aan traceerbaarheid

Het handmatig bijhouden van al deze informatie is zowel tijdrovend als foutgevoelig. Daar spelen softwareontwikkelaars op in met oplossingen waarmee voedingsbedrijven de traceerbaarheid kunnen automatiseren. Deze software vereenvoudigt niet alleen de registraties doorheen de procesflow. Ze maakt ook het beheer van de geregistreerde gegevens mogelijk en maakt ze eenvoudig opvraagbaar.

Dankzij deze software kan de volledige traceringsboom van een bepaald lot of product snel gereconstrueerd worden: van de herkomst over de verwerkingslocatie tot de bestemming. Doet zich ergens een probleem voor? Dan kan het voedingsbedrijf snel ingrijpen. Enerzijds door inhouse producten te blokkeren voor verdere productie of verzending. Anderzijds kunnen de in de software geïntegreerde communicatietools automatisch recall notifications genereren.

Voordelen van software en traceerbaarheid voor voedselveiligheid

De voordelen van software en traceerbaarheid samengevat:

  • Snelle actie door direct beschikbare traceergegevens bij eventuele recall
  • Gecontamineerde producten kunnen snel gedetecteerd en geblokkeerd worden
  • Mogelijkheid om getroffen voorraden te blokkeren voor productie
  • Snel en efficiënt recall management naar klanten en leverancier
  • Geloofwaardigheid ten aanzien van klanten bij vragen over productherkomst
  • Naleving van de bestaande wetgeving

Vragen?

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.