Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

E VKI1 1020 380

Digitaal e-VKI vervangt BePork-vertrekfiche

In 2006 lanceerde Belpork zijn online traceringssysteem Tracy. Vele jaren later drong een upgrade van deze tool zich op. Een van de vernieuwingen is de integratie van het digitale voedselketeninformatieformulier, kortweg het e-VKI. Dat wordt de vervanger van de BePork-vertrekfiche.

Tracy 2.0

De voorbije maanden werkte Belpork aan de vernieuwing van zijn in 2006 gelanceerde digitale traceringsplatform Tracy. Het vernieuwde platform is een stuk efficiënter en handiger geworden en werd ondertussen uitgerold. Via Tracy 2.0 kan varkensvlees met het BePork-kwaliteitslabel (vroeger Certus) doorheen de volledige keten eenvoudiger en volledig digitaal getraceerd worden. De nieuwe versie zorgt zo voor een vereenvoudiging van de administratieve lasten voor de varkenssector.

Vertrekfiche afgeschaft

Tot nog toe maakten de BePork-leden een vertrekfiche op voor elke levering van varkens aan een slachthuis. Zelfs al kon dat al digitaal, vaak gebeurde dat nog op papier. Veel gegevens van die vertrekfiche keerden ook terug op het voedselketeninformatieformulier (VKI) en op de verplaatsingsdocumenten. De nieuwe versie van Tracy voorziet daarom de digitale opmaak van het VKI. Als gevolg van de introductie van dit e-VKI verdwijnt de vertrekfiche.

e-VKI verhoogt efficiëntie

Het digitale e-VKI biedt heel wat voordelen. Zo onthoudt Tracy heel wat persoonlijke informatie, waardoor het e-VKI bij een volgend gebruik eenvoudiger ingevuld kan worden. Bovendien wordt het VKI meteen beschikbaar voor het slachthuis. Belpork beschikt zo over de gegevens om de BePork-varkens te traceren en de varkenshouders voldoen aan de wettelijke verplichting om het VKI aan het slachthuis te bezorgen.

Vervoerder geeft verplaatsingsgegevens door

Een aantal gegevens die op de afgeschafte vertrekfiche stonden, kunnen evenwel niet op het e-VKI ingevuld worden. De chauffeur, de nummerplaat van de vrachtwagen of het exacte aantal geleverde varkens bijvoorbeeld. Dat weet je namelijk pas op het moment van vertrek. Ook daarvoor voorziet Tracy nu een digitaal document, dat ingevuld moet worden door de vervoerder.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.