Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Omnikron1 1020 380

Te weinig personeel dreigt door omikron

De zeer besmettelijke omikronvariant dreigt de productiecapaciteit van voedingsbedrijven in de problemen te brengen. Niet alleen valt veel personeel uit door ziekte, ook heel wat medewerkers moeten in quarantaine.

FEVIA houdt vinger aan de pols met wekelijkse enquête

Massale personeelsuitval kan de hele voedselketen zwaar onder druk zetten. Daarom bevraagt FEVIA tijdelijk zijn leden via een wekelijkse enquête. Op die manier kan de situatie op de voet gevolgd worden en kunnen eventuele maatregelen snel genomen worden. Uit de eerste bevraging in de week van 17 januari bleek alvast dat gemiddeld 8,4% van het personeel van de deelnemende voedingsbedrijven afwezig was (55% door ziekte, 30% door quarantaine).

Productie lijdt onder omikron

De vele afwezigheden hebben een impact op de verwerkings- en productiecapaciteit van drie op vier voedingsbedrijven. Bij 5% onder hen was die midden januari al gedaald met meer dan 30%. Bij een kwart lag de productie 10 tot 30% lager. Iets minder dan de helft noteerde een terugval met minder dan 10%. Gezien het hoge reproductiegetal en de snelle verspreiding van de omikronvariant valt te verwachten dat de productie het nog harder te verduren zal krijgen, zeker omdat telewerk voor productiebedrijven van voeding geen optie is.

Absenteïsme lang niet de enige bedreiging

Het dreigende tekort aan personeel om de eigen productie te verzekeren, is momenteel niet de enige bedreiging voor de voedingsbedrijven. Zo heeft de personeelsuitval ook een impact bij de leveranciers van grondstoffen, verpakkingen of andere zaken die nodig zijn om te kunnen produceren. Ook logistieke bedrijven komen in de problemen, waardoor de aanvoer stokt. Bovendien brengt de coronapandemie nog altijd extra kosten mee (voor beschermingsmiddelen, testen en gewaarborgd loon bij ziekte). Die vertegenwoordigen gemiddeld 5,5% van de wekelijkse omzet.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.