Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Trackandtrace2 1020 380

Tracking & tracing systemen vervangen papier in de voedingsindustrie

De levensmiddelenwetgeving van de EU stelt dat de productieprocedures jarenlang bewaard dienen te blijven, wat onmogelijk is met een manueel systeem.

Professionele tracking & tracing tools zijn in staat om ingrediënten, materialen en producten in een fabriek of in een netwerk van producerende sites te volgen, wat een scala aan mogelijkheden biedt.

Automatische systemen bieden producenten in de voedingsindustrie realtime datacollectie en informatie om een inschatting te verkrijgen van de productlocaties. Deze technologie zorgt er niet alleen voor dat fabrikanten voldoen aan de wettelijke vereisten, maar stelt hen ook in staat sneller, efficiënter te reageren bij terugroepacties. Dit levert een significante kostenbesparing en een meetbare return on investment op.

Verbeterde data en rapportering

De levensmiddelenwetgeving van de EU stelt dat de productieprocedures jarenlang bewaard dienen te blijven, wat onmogelijk is met een manueel systeem. Een automatisch systeem bewaart data zonder dat er verlies kan optreden.

Tegelijkertijd kunnen de verzamelde gegevens geïntegreerd worden in het supply chain management, waardoor producenten:

  • Een gedetailleerd overzicht van alle productiefases krijgen;
  • Kunnen ingrijpen tijdens de productie wanneer de verzamelde data bepaalde alarmwaarden overschrijdt;
  • Alle ingrediënten kunnen volgen, ongeacht het product waarin ze in verwerkt zijn;
  • Elke winkel waar producten geleverd zijn kunnen identificeren;
  • Vlotter hun producten kunnen labelen;
  • Tracing informatie kunnen voorleggen aan de autoriteiten wanneer nodig;
  • Doordat de kwaliteit van de verzamelde data verbetert, verbetert de kwaliteit van de geproduceerde goederen en dalen de totale productiekosten.

Bovendien maken tracking & tracing systemen het een pak makkelijker om aangetaste batches uit de productie of uit de rekken te halen. Met een papieren systeem zou een recall een financiële en tijdrovende nachtmerrie zijn.

Versterkte supply chain

Een goed geïmplementeerd tracking & tracing systeem geeft fabrikanten inzicht tot alle sleutelelementen en details van hun productie, doorheen de hele supply chain. Hierdoor kunnen zij beter reageren op de variërende vraag van afnemers aan het einde van de supply chain.

Om de productie in te plannen en de goederen op tijd te leveren, zorgt een goed digitaal systeem dat het product te volgen is door elke stap van het productieproces, waardoor sleutelgegevens sneller beschikbaar zijn voor beslissingnemers.

Een efficiënter voorraadbeheer

Een efficiënt beheer van voorraad is een voortdurend proces waarbij er de hoeveelheden van ingrediënten steeds afgewogen worden terwijl men de controle behoudt over de afgewerkte producten. Tracking & tracing systemen bieden een nauwkeurigere controle dan manuele systemen, omdat zij de bewegingen van producten real-time kunnen volgen.

Een bijkomend voordeel is dat de automatische systemen de hoeveelheden van gebruikt materiaal per productiefase meten, en dit aftrekken van het actuele voorraadniveau en zo de kost van extra hoeveelheid stock besparen.

Kostenbesparend

De gecollecteerde data van de tracking tool biedt tevens een breder overzicht van de eigenlijke kost per product doorheen de hele productie, stap per stap. De implementatie van een tracking & tracing systeem in de voedingsindustrie helpt ondernemers niet alleen om te voldoen aan de steeds strengere wetgeving i.v.m. voedselveiligheid, maar verhoogt ook hun inkomsten, controle over hun productie en verlaagt de productiekosten.

Bron: www.foodqualityandsafety.com

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.