Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Receptie

Ontvangst van grondstoffen, verpakkingen en eindproducten

De grondstoffen of halffabricaten vormen altijd de basis van het productie- en verwerkingsproces. De ontvangst van al deze grondstoffen – en dat zijn er heel wat – is het beginpunt van interne traceerbaarheid. 

IC-trace voert de ontvangstprocedure van de aangeleverde goederen uit en registreert ze in overeenstemming met de regelgeving. Indien gewenst voorzien we een geïntegreerde kwaliteitscontrole.

Kwalitatieve data verzamelen en analyseren

Het werkvloer programma voor de ontvangst van goederen staat de operatoren bij om eender welk voedingsgerelateerd product of primaire verpakking eenvoudig, snel en accuraat in ontvangst te nemen. Het omvat een aantal krachtige en gemakkelijke programmamodules om producten indien nodig te wegen en te etiketteren.

Afhankelijk van de instellingen bij het soort product, verzamelt het programma de informatie die relevant of vereist is. Het systeem zorgt daarna voor de automatische update van het inkomende register en de voorraad, een must voor een betrouwbare traceerbaarheid.

Automatische ontvangst

Wanneer de meeste gegevens manueel ingegeven moeten worden, kan de ontvangstprocedure van goederen zeer tijdrovend zijn. Om dit te vermijden, kunnen automatische procedures gebruikt worden.

De InterCompany (IC) traceability eigenschap van IC-trace biedt deze mogelijkheid standaard aan. Alle informatie van elk product wordt dan automatisch getransfereerd van verzender (leverancier) naar ontvanger (klant). Gebruikt uw leverancier minder performante systemen? Dan zetten we een specifieke toepassing op voor de gegevensuitwisseling.

Slachthuizen

Voor slachthuizen geldt een specifieke regelgeving bij de ontvangst van slachtdieren. In sommige landen is er eveneens gegevensuitwisseling met de officiële instanties, tijdens de goedkeuringsfase, die voorafgaat aan het slachten. IC-trace bevat de nodige procedures om dit alles vlot te laten verlopen en ondersteunt alle formaliteiten voor binnen- en buitenlandse slachthuizen.

Belangrijk is hierbij dat de oplossing met IC-trace erin voorziet om ongestoord te kunnen verder werken, zelfs indien het systeem van de officiële instanties niet beschikbaar is.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2023 Food IT-Solutions.