Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Tracking1 1020 380

De garantie op gezonde voedingsproducten

De consument vertrouwt op de kwaliteit en veiligheid van het vlees dat hij koopt en eet. Vleesproducenten maken het mogelijk met Tracking & Tracing systemen een product te volgen en te herleiden door het hele productieproces en in de verdere distributie.

Wat bedoelen we met tracking?

Tracking heeft als doel het volgen van het product in de richting van de consument vanaf het veevoer tot het eindproduct in de supermarkt. Daarmee kan worden bepaald wat de oorzaak is van een onvolkomenheid in een product of bij de productie.

Wat bedoelen we met tracing?

Tracing heeft als doen het volgen van het product terug naar de producent. Dus vanaf het eind van de keten tot de bron. Bij een recall van een product is het nodig te weten waar het vandaan komt, waar het is geweest en wanneer en wie verantwoordelijk is.

Hoe werkt het?

Vanaf de geboorte worden landbouwdieren voorzien van een oormerk, zodat bekend is waar ze zijn geboren en gehouden. Als dieren naar de slachterij worden vervoerd, geeft de veehouder voedselketeninformatie (o.a. dierenpaspoort) mee. Door deze informatieoverdracht is bekend van welk dier het vlees komt en waar het diervoeder vandaan kwam.

Bedrijven hebben een meldingsplicht als de afwijking van een product impact kan hebben op de veiligheid en gezondheid van de consument. Met een goed registratiesysteem moet een bedrijf de producten tijdig uit de handel kunnen nemen en informatie daarover aan de overheid kunnen leveren.

General Food Law

De basis van de EU-wetgeving op voedselveiligheid is de verplichting voor voedingsbedrijven om systemen en procedures in te voeren.

Sinds 2005 zijn herkomst en bestemming van levensmiddelen, diervoeders, voedselproducerende dieren en alle andere stoffen voor levensmiddelen volledig traceerbaar. Daarnaast is de relatie tussen grondstoffen en eindproducten in beeld. Bedrijven dienen tijdig alle informatie beschikbaar te hebben voor wat betreft de leveranciers en de afnemers om producten in de handel te kunnen traceren.

Productaansprakelijkheid en toezicht

De General Food Law zorgt ervoor dat kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker in een bepaalde schakel in de keten. De wet brengt de verantwoordelijke individuele producenten in beeld waarbij elke producent verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn producten.

Het Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie controleert met steekproeven of de lidstaten de Europese wet- en regelgeving naleven. Het schept voorwaarden voor het bedrijfsleven en houdt toezicht. Het inspecteert, keurt en controleert de productieketen, met inbegrip van de traceerbaarheid van de producten.

Nieuwe trends

Elektronische identificatie

Belangrijkste ontwikkelingen bij schapen is de overgang naar elektronische identificatie met een maagbolus of een injectaat/chip. Op de identificatiemiddelen staat de individuele gegevens van alle schapen en geiten die in een centrale databank terechtkomen. In de schapensector is dat al gerealiseerd; de andere diersoorten volgen deze nieuwe techniek.

Garantiesysteem voor biologisch varkensvlees

Het onderzoeksproject Traceerbaarheid en Identificatie van Varkens in de Organische keten (TIVO) ontwikkelt een garantiesysteem voor biologisch varkensvlees. Doel is het volledig kunnen garanderen van herkomst en kwaliteit van biologisch varkensvlees tot in het schap van de winkel.

DNA herkenning

Er zijn technieken voor tracering en dierherkenning waarbij gebruik gemaakt wordt van DNA. Dit kan door het DNA af te nemen van een stukje weefsel. Zo kan het dier herkend worden en kan bewezen worden of het vlees echt biologisch is.

Bron: vlees.nl

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.