Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Sausage food meat720x400

Traceerbaarheid maakt uw organisatie crisisbestendig

Niet alleen is de traceerbaarheid van voedingsmiddelen en de daarvoor gebruikte grondstoffen in de hele keten wettelijk verplicht
(EU-richtlijn), traceerbaarheid en transparantie is tevens een absolute noodzaak.

Traceerbaarheid functioneert in twee richtingen. Producenten moeten kunnen controleren wie hun grondstoffen heeft geleverd, aan wie en op welk moment hun producten verkocht zijn. Hiervoor moeten producten juist worden geregistreerd, geëtiketteerd of gekenmerkt. Afnemers moeten op hun beurt steeds informatie over het afgenomen product kunnen terugvinden tot aan de herkomst.

Menselijke fouten kunnen grote gevolgen hebben. Product recalls en imagoschade zijn de grootste vrees van elke organisatie. Maar hoe kan je je als organisatie hiertegen wapenen? Om traceerbaarheid, kwaliteit en voedselveiligheid te kunnen waarborgen dient de producent te beschikken over systemen en procedures voor traceerbaarheid van ingekochte grondstoffen, geproduceerde halffabricaten, en verkochte eindproducten.

Slimme ERP-systemen bieden de mogelijkheid om alle data te verzamelen in één software waardoor het volledige proces kan worden geregistreerd, geautomatiseerd, gemonitord, opgevolgd en geanalyseerd worden. De weg naar efficiëntie begint bij vereenvoudiging en digitalisering.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.